Multikunstneren Schwitters

La deg inspirere av Kurt Schwitters og hans kunst. Denne multikunstnere som døde i England i 1948 var en av de fremste moderne kunstnerne. Bruk bloggen til inspirasjon og nytte!

tirsdag 15. mars 2011

Schwittersinspirert Sekken skole

16. februar var vi sammen med Sekken skole og laget Schwitterinspirert kunst. Fantastisk flott skole som ligger naturskjønt til. Med det samme skuet over fjellene som Schwitters ble så glad i og lot seg inspirere av da han var på Hjertøya. Dagen gikk kjempefort, og alle klassetrinn var med. Det ble det kunstvideo av! Se på videorekka ved siden av her.

torsdag 24. februar 2011

Nordbyen skole pånytt med Schwitters

For annet år på rad tok vi turen til Nordbyen skole i Molde med Schwittersverkstedet vårt. Kasser med skrot og skrammel ble båret inn og forvandlet til herlig schwittersinspirert kunst - her i utstillingen i skolegangen.

fredag 5. februar 2010

Skjevik barne- og ungdomskole lot seg inspirere!

En driftig 9. klasse fra Skjevika hadde Schwitters-verksted 3. januar. Det ble laget mange flotte collager, dikt og lydopptak. Her er diktene:

Mit ven Kurt het. Brug mit hatt
Kurt er en katt, men det Hallgeir nu svener.
Kurt ville ikke dø, så han luktet på sitt brød.
Drikk opp ditt vann! Nei, det stinker i mitt
spann! Stopp der Kurt! Ok vener.

Kurt bodde i en stein, men han ville flytte
til en grein. Dessverre ble han for sein, for
Olga Hogne kjøpte greinen først.
Plutselig forsvant min brøytekant.
Mnaa!
                      *
        
HATTEN TIL KURT

Hatten til Kurt er
Fin som en fiolin
Den er hvit og blå
Akkurat som hans store
Tå.

Hatten til Kurt er
Kul som et hjul
Når han tar den på
Detter han også
                 
                      *

DIKT OM KURT

Ja, vi hoppet og stanset med båten
på vei til hjertøya, med statuen i
sin hånd. Betalte turen med en
collage. Det likte ikke båtmannen,
så han stjal statuen på Hjertøya
å la den på en odde. Den døde.
Dessverre greide vi ikke å gjenopplive
den, det var ingen håp. Save a cat!

Steinen på Hjertøya råtnet og
brant etter som årene gikk,
så alle sporene etter Kurt, forsvant.
Så kom det en brannhydrant.
Den smeltet opp steinen,
å da grein'n
Det var historien om Kurt.

                           *
KURT OG HANS NJÅL
Kurt var flott. Bodde på et kott
Men han skrapte ikke snø fra sin bil,
fisket med en sil.
På taket satt Njål, han hadde spist et bål
Gardinen gikk ned. Njål var smaed
Smidde epler og krepler.
Kurt hadde et skap. Njål hadde et rap.
Det var i Lia, men Kurt og Njål hadde
ikke tid. De skulle på ball, det er det
han skal.

torsdag 10. desember 2009

Nordbyen Skoles Schwitters

Etter to dager med Schwitters verksted er endelig resultatet klart for publisering. Klasse 7 a og 7 b laget mange flotte collager, dikt og lyder. Disse er sammenstilt i en fil du kan se her.

Noen i hver klasse laget lyddikt - her er diktene i ord:

Klasse 7 a:

Dram, dram, duurum, dram, dram, dram
lu, buuu, lu, brulum, siuiu, kakaoka MA
                         *
Kurt Schwitters ble ikke gammel,
men mens han levde lagde han skrimmel skrmmel.
Han lagde fine kolasjer, lyder og ord
Selv om noen trodde han hadde drukket for mye klor
Kunsten hans var spesiell for mange
kanskje de tilå med ville ta han til fange.
Men i krigen ble mye til kull
disse kunstverkene var verdt mer enn gull.
                          *

Kurt Schwitters var en merkelig kar
Kurt Schwitters var en merkelig kar
Og et lurt smil han har
Collage han lagde
Og sitt hus han omsagde
Kurt Schwitters var en merkelig kar
                          *
Kurt var en bleik, feit geit
med sin sleik (preik)
han hadde en leik
med tulleball
han tegnet med kull!
                          *
Kurt Schwitters var en rar kar, sigar
Badet i badekar med sigar
Han hadde rar far, de var et
godt par

Schwitters mor
hadde nesebor
hun bodde oppi nord
med sin Schwitters bror
Schwitters selv
bodde i et velv

Klasse 7B:

Kurt lagde collage
Det gjorde også Lars
Men så fikk Lars ouglegulebar
Og dermed vant Kurt
                 *
Kurt er en kunstner
på høyt nivå,
Liker vafler med sukker på

123 Kurt går ned
456 Kurt spiser kjeks
789 En hest han vil bli
                       *
På Hjertøya han bodde
og til byen han rodde
for å skaffe seg klær
av silke og lær
De ropte hans navn da
han la til havn
Kjøp av mitt da tjener
du litt
Han kjøpte litt, og sa;
jeg betaler med bildet nitt.
Noen ble gla, men andre
var sta og jagde han
tilbake til Hjertøya

Det er laget film fra hver klasses bidrag, der bilder, lyd og dikt er satt sammen. Disse kan du se på Youtube: Klikk her

tirsdag 8. desember 2009

Schwitters-verksted som skoleprosjektSkoleprosjektet ”Kurt Scwitters – en multikunstner til inspirasjon” har fokus på egenaktiviteter der elevene ut fra en innføring i Schwitters kunstverden får utfolde seg i å lage bilder, lage dikt og lydsette disse i Schwitters ånd. Klassenes arbeid blir digitalisert og kan benyttes til nettutstillinger i skolens, Kulturskolens og eller Romsdalsmuseets regi. Passer for klassetrinnene 5. – 9. klasse

Forberedelser
Schwitters-prosjektet fordrer fysisk plass for utfoldelse på flere områder. Det må være tilgjengelig plass for en gruppeinndelt klasse til å lage egne kunstverk, samle lyder og for diktervirksomhet. Klassen deles inn i tre grupper, og hver gruppe må få arbeide individuelt med sine oppgaver. Disse lokalitetene må skolen kunne sette av plass til.

Det er også behov for å presentere resultatene når gruppene er ferdig. Det er et mål at gruppenes arbeide kan presenteres på internett som en nettutstilling, der lyd og bilde fungerer sammen. Skolen må varsle internettansvarlig og vedkommende må avtale med prosjektlederne hvordan dette skal gjøres på den enkelte skole. De ferdige collagene kan skolen sette opp som utstilling på egnet plass.
Om Scwitters-verkstedet

Prosjektet kan legges til alle årets måneder.
a. Foredrag i klasserommet/på skolen ved kunsthistoriker og formidlingleder Hilde Lien med presentasjon av Kurt Schwitters – kunsten og kunstneren.

b. Schwittersverksted (gruppeinndeling)

Program:

- vi lager collage, skriver dikt og vi samler lyder, arrangør har med alt teknisk utstyr.

Gruppene skal samles og arbeidene skal presenteres for hverandre og koordineres til en felles presentasjon. Dette gjøres etterkant av gruppearbeidene, og blir gjort utenfor skolen. Etter en uke kommer vi tilbake og presenterer det ferdige resultatet. Da er nettsider og blogg oppdatert.

Praktisk informasjon
Skolen må stille passende lokaler til rådighet, med god tilgang på strøm og eventuelt tildekkede områder for klipp. lim og male-verksted. Kulturskolen og Romsdalsmuseet har det nødvendige tekniske utstyret for å gjennomføre prosjektet.

Varighet: 1 skoledag – 5 undervisningstimer

Etterarbeide i form av å tilpasse verkstedets produksjon til nettside, vil være Kulturskolen og Romsdalsmuseets ansvar.

PRIS:  Ta kontakt med Molde Kulturskole som koordinerer besøkene.

Forarbeide for skolen: Det er ikke nødvendig for skolen å gjøre mye forarbeide. Dersom man allikevel ønsker å gjøre ekstra ut av besøket, så er litteraturliste satt opp nedenfor. Et besøk på Hjertøya  og steinhytta der Kurt Schwitters og familien bodde kan arrangeres av Romsdalsmuseet.
Litteratur:
Peter Handberg: Kurt Schwitters. Evigheten varar längst. Stokholm 1991
Anna Hegbom: Kurt Schwitters og Molde. Årsskrift for Romsdal Sogelag 1981
Per Kirkeby: Schwitters. Norske landskaber. Danmark 1995
Klaus Stadtmüller: Evig varer lengst, men en kan aldri vite. - Kurt Schwitters på Hjertøya og andre steder. Romsdalsmuseets årbok 1994*
Terje Thingvold: Kurt Schwitters og Molde. Romsdalsmuseets årbok 1998.*
* Artikler fås ved henvendelse til Romsdalsmuseets formidlingsleder.

Besøk på Norbyen Skole1. og 2. desember besøkte vi Nordbyen skole i Molde med verkstedet " Kurt Schwitters - en kunstner til inspirasjon". Verkstedet har som mål å lage kunstneriske uttrykk basert på collager, musikk og dikt etter inspirasjon fra Schwitters. Prosjektet er et samarbeide mellom Molde Kulturskole og Romsdalsmuseet, og er en del av den lokale kultursekken i Molde Kommune.
Klassen ble delt inn i 3, og en del laget collager, en gruppe samplet lyder - og den siste skrev tekster til prosjektet. Alt er registrert digitalt, og i løpet av et par dager vil digitale filmer fra verkstedet bli publisert her på bloggen og på nettstedene http://www.romsdalsmuseet.no/, http://www.molde.kulturskole.no/ og på skolens nettside http://www.nordbyen.skole.no/.
Kurt Schwitters i Molde


Kurt Schwitters
- en multikunstner til inspirasjon

Kurt Schwitters (f. Hannover 1887), begynte fra 1918 å arbeide med abstrakte motiv og uvanlige materialer. Hadde kontakt med dadistmiljøet, men skapte sitt eget kunstbegrep MERZ. Han laget malerier, collager, skulpturer, dikt m.m.

Fra 1929 begynte han å reise i Norge. Hadde et kortere oppphold på Hjertøya for første gang i 1930. I 1932 kom han tilbake og leide da ei steinhytte på øya. Hytta og Hjertøya ble fra da hans base i Norge og utgangspunkt for reiser på Vestlandet. Utover 1930-tallet tilbrakte han stadig lengre perioder i Norge. I 1937 forlot han Tyskland for godt, og bosatte seg da på Lysaker ved Oslo sammen med sønnen Ernst. Han var i på Hjertøya siste gang sommeren 1939.

Schwitters kom gjerne til Hjertøya på seinvinteren og tidlig vår. Han malte landskapsbilder og portretter for å tjene penger, men arbeidet også mye med moderne bilder – collager, materialbilder og skulptur. Han laget også en installasjon, et ”MERZ-bygg” inne i hytta si. Han fikk noen få gode venner i Molde, men fant ingen forståelse for sin kunst. Han møtte også stor skepsis og måtte flere ganger i politiavhør i forbindelse med oppholdstillatelse.

Ved den tyske invasjonen flyktet Schwitters umiddelbart fra Oslo. Han forsøkte å komme seg til Hjertøya, men ble nektet av politiet. Etter vel 2 måneders flukt reiste han fra Tromsø og over til Skottland i begynnelsen av juni. Etter en tid i interneringsleir ble han satt fri, og bosatte seg etter krigen i byen Ambleside oppe i The Lake District, hvor han døde i 1948.

Han hadde fire steder i verden han følte sterk tilknytning til. Det siste året han levde, signerte han gjerne sine brev med

Kurt MERZ Schwitters
von
Lysaker, Hjertøya, Ambleside und Hannover